Het pand Coffeeshop PAX, Nijverheidssingel 8 te Breda gesloten

Klik hier voor vergroting. De burgemeester van Breda heeft besloten de inrichting Coffeeshop PAX, aan de Nijverheidssingel 8 te Breda tijdelijk te sluiten voor een periode van drie maanden. De burgemeester heeft hiertoe besloten, omdat gedoogcriteria 10, 11 en 12 van het Coffeeshopbeleid Breda 2005, Herziene Versie 2009 zijn overtreden. 

Naar aanleiding van een controle door de politie is de exploitant van de coffeeshop PAX aangehouden. Tijdens deze controle werd een grote handelshoeveelheid softdrugs (meer dan 500 gram) aangetroffen. De exploitant wordt waarschijnlijk wegens drugsbezit vervolgd. 

Gezien de geconstateerde overtreding acht de burgemeester een tijdelijke sluiting (voor een periode van drie maanden) het meest geëigende middel. Met deze sluiting wordt beoogd de situatie rond de coffeeshop beheersbaar houden, de illegale handel in drugs en de vermenging met straathandel voorkomen en het drugstoerisme beperken. Op deze manier wil de gemeente het woon- en leefklimaat beheersbaar houden. 

Overeenkomstig het door de burgemeester op 28 februari 2008 vastgestelde handhavingsprotocol wordt Coffeeshop PAX, Nijverheidssingel 8 te Breda gesloten voor de duur van drie maanden. De sluiting gaat in op maandag 27 september om 10:00 uur. 

Breda 27 september 2010