Buurtenquête coffeeshopgerelateerde overlast

coffeeshop2 150x150 Buurtenquête coffeeshopgerelateerde overlast
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) onderzoekt, in opdracht van de gemeente Maastricht, de overlast en veiligheid in woonbuurten in de directe omgeving van een coffeeshop. 
 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel worden omwonenden gevraagd een enquête over eventueel ervaren coffeeshopgerelateerde overlast in te vullen. En in het tweede deel onderzoekt het COT ook de aantallen en de profielen van coffeeshopbezoekers.
Enkele maanden geleden vond, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een onderzoek plaats in de omgeving van een viertal coffeeshops. De gemeente Maastricht wil graag een stadsbreed beeld hebben van de overlast die door bewoners wordt ervaren rondom coffeeshops. Vandaar dat nu de omgevingen van de resterende tien coffeeshops eveneens onderzocht worden. Door middel van enquêtes worden bewoners in de omgeving van deze coffeeshops gevraagd of zij overlast ondervinden en wat voor overlast. Het COT probeert op die manier een compleet beeld te krijgen van de overlast die bewoners ervaren die in de omgeving van coffeeshops wonen. Tevens brengt het COT bij deze coffeeshops, eveneens met enquêtes, de aantallen en profielen van bezoekers van deze coffeeshops in beeld. Dergelijke bezoekerstellingen hebben in Maastricht voor het laatst in 2008 plaatsgevonden.
Ingezetenencriterium

Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de mogelijke invoering van het zogeheten ‘ingezetenencriterium.’ Indien deze maatregel toegepast wordt, betekent dit dat in Maastricht op termijn alleen ingezetenen van Nederland toegang hebben tot Maastrichtse coffeeshops. Het onderzoek dient mede als basis om de effecten van deze maatregel op de overlast van het coffeeshoptoerisme vast te stellen.
Het onderzoek door het COT begint in april. Voor de enquête worden in totaal 3.600 omwonenden benaderd. Bewoners krijgen een brief waarin een link naar de online enquête staat. Naar verwachting zijn de resultaten van beide onderzoeken eind juni bekend.

http://www.maastrichtaktueel.nl/buurtenqute-coffeeshopgerelateerde-overlast/