Coffeeshops vrezen nieuwe regering

Patrick van ’t Haar
Leeuwarden - Elf van de dertien coffeeshops in Leeuwarden moeten sluiten als de voornemens uit het nieuwe regeerakkoord worden vastgelegd in een wet. In het akkoord, opgesteld door het CDA en de VVD, met inbreng van de PVV als gedoogpartij, staat dat binnen een straal van 350 meter van een school geen coffeeshop mag staan.
Op dit moment is er nog geen wettelijke norm, maar wel een advies om coffeeshops te weren in de omgeving van middelbare scholen. Meestal wordt een straal van 250 meter gehanteerd, maar dat is per gemeente verschillend.
In het akkoord tussen de VVD en het CDA wordt er echter geen onderscheid gemaakt tussen basisscholen en middelbare scholen, bevestigt VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven. Het gaat in het regeerakkoord om alle scholen, zowel de basis- als de middelbare scholen.
In het centrum van Leeuwarden zijn er elf coffeeshops binnen een straal van 350 meter van de basisscholen Oldenije in de Sint Anthonystraat en de voormalige Menno van Coehoornschool aan de Vredeman de Vriesstraat, nu een dependance van cbs Koningin Beatrix.
Woordvoerder Jessica Zweegman van de gemeente Leeuwarden weet nog niet wat er met de vergunningen van die coffeeshops gaat gebeuren. ,,Nu kunnen wij daar nog niets van zeggen. Het gaat om een onderdeel van het regeerakkoord en dat is nog geen wet.”
Het Leeuwarder beleid is er op gericht om alle coffeeshops binnen de stadsgrachten een plek te geven. ,,En dat is al gauw binnen 350 meter van de Oldenije.”
Dat de vrijblijvendheid van de huidige regelingen en richtlijnen op de tocht staat, blijkt ook uit de verdere tekst over coffeeshops. ,,De minister verscherpt het landelijk beleid en ziet erop toe dat gemeenten het afstandscriterium en de overige relevante delen van het landelijk beleid in hun vergunningen handhaven.”
Wolvega
Ook in Wolvega, met één coffeeshop, vormt het voornemen van de nieuwe regering voor een probleem. Peter Boomsma, woordvoerder van de gemeente Weststellingwerf, meldt dat de enige coffeeshop binnen een straal van 350 meter van een lagere school ligt. ,,Tot nu toe hanteerden wij de norm van 250 meter van een middelbare school. Daar voldoet hij wel aan.”
Hetzelfde geldt voor de gemeenten Heerenveen (drie coffeeshops) en Sneek (twee). Beide gemeenten geloven dat ze wel aan de nieuwe norm zullen voldoen, ,,al moeten we het nog wel precies nameten, als dit voornemen er doorkomt”.
Behalve de afstandsregel wil het kabinet nog meer maatregelen nemen om het softdrugsgebruik terug te dringen. ‘Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas’, luidt een ander voornemen van de nieuwe regering.
Gerrit-Jan ten Bloemendal, bestuurslid van de Nederlandse Cannabis Vereniging en mede-eigenaar van coffeeshop De Os in Leeuwarden, is stomverbaasd. ,,Van de PVV had ik dit verwacht, en van het CDA verbaast het me niet, maar voor de VVD is het een ommezwaai.”
Ten Bloemendal kan zich niet voorstellen dat het voornemen er daadwerkelijk doorkomt. ,,Burgemeesters met coffeeshops in hun stad zullen in het geweer komen. Nu is er controle. Met dit voornemen verdwijnt het weer in de illegaliteit. Ik kan me niet voorstellen dat burgemeester Crone dit wil.”

Informatie van: